• Dịch vụ bảo vệ tòa nhà, cao ốc, văn phòng

    Mục tiêu là bảo vệ Cao ốc văn phòng thường nằm ở khu vực trung tâm thành phố, dân cư đông đúc, phương tiện giao thông qua lại nhiều, phần lớn nhân viên và khách ra vào là tầng lớp trí thức, học cao và còn nhiều người nước ngoài ....