Những khách hàng mà Bảo vệ Bắc Việt đã phục vụ

DANH SÁCH CÁC KHÁCH HÀNG MÀ BẢO VỆ BẮC VIỆT ĐÃ VÀ ĐANG TRIỂN KHAI DỊCH VỤ
 

Công ty TNHH Đầu tư phát triển sản xuất Hạ Long

Công ty Cổ phần Kinh doanh và Quản lý BĐS Green Park

Công ty Cổ phần y khoa & Thẩm Mỹ Thu Cúc

Công tư Cổ phần đầu tư và xây dựng HUD3

Công ty CP Dịch Vụ Gia Tăng Bất Động Sản Thế Kỷ

Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Bonita


Công ty Cổ phần đầu tư thương mại Mini Số Việt Nam

Công ty TNHH MTV Logictics Viettel

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD3
Công ty Cổ phần Ecoba Việt Nam
 
Công Ty TNHH Xây Dựng SAM IL

Công ty TNHH Thương mại và Du lịch M&C Việt Nam
 
Công ty TNHH Thương mại Hương Thủy

Công ty Cổ phần cung cấp dịch vụ và giải pháp

Công ty TNHH Dịch vụ Du lịch Anh Tuấn

Công ty Cổ phần đầu tư bất động sản Vinaland

Công ty TNHH Quản lý CA – Chi nhánh Hoàn Kiếm

Công ty TNHH California Wellness Group

Công ty TNHH thể dục thể hình Centuryon

Công ty TNHH Thương Mại và phân phối Camellia